Αναγκη για Mabthera 850mg

‘Αλλη μια περίπτωση ανασφάλιστου συνανθρώπου μας έφτασε στα χέρια της Save Greece From Cancer.

Ο ασθενής (Τ.Χ.) πάσχει από λευχαιμία και η θεραπεία του απαιτεί την χορήγηση φαρμάκου Mabthera 850mg x 4 κύκλους.

Ο ασθενής βρισκόταν ήδη στην ολοκλήρωση του πρώτου (1ου) κύκλου της θεραπείας του και η ανάγκη για εύρεση πόρων ήταν επιτακτική καθώς έπρεπε να εισέλθει άμεσα στον δεύτερο (2ο) κύκλο.

Η θεραπεία είναι ιδιαίτερα εκριβή και ο ασθενής αδυνατούσε να την συνεχίσει.

Η Save Greece From Cancer ανέλαβε την υπόθεση αμέσως και εξασφάλισε τους τρείς (3) απόμενους κύκλους.

Η SGFC προχώρησε στην αγορά της φαρμακευτικής αγωγής.
Η παραλαβή του φαρμάκου έγινε από την φαρμακαποθήκη Προφάρμ.
Η διάθεσή του έγινε από φαρμακείο της αλυσίδας Advance Pharmacies.

Ο Τ.Χ. βρίσκεται ήδη στον 3ο κύκλο της θεραπείας του με εξασφαλισμένο τον 4ο.

Η Save Greece From Cancer βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και θα συνεχίσει να βρίσκεται για όσο χρειαστεί.

Οι δωρεές ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας, ο εθελοντισμός και η επιμονή απέναντι στην υπόθεση έκαναν πραγματικότητα την εύρεση των απαραίτητων πόρων που χρειάστηκαν.

Καμία δωρεά δεν είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.
Όλες μαζί, όμως, μπορούν να σώσουν μία ζωή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ
ΣΤΗΡΙΞΕ